Onze speerpunten

Vóór een duurzaam waterbeleid

Onze speerpunten

  • Gezonde sloten, vooruitziend waterbeheer
  • Waterbelangen en gebiedsfuncties staan bij natuurontwikkeling voorop
  • Klimaat
  • Duurzaam water zuiveren
  • Veilig achter de dijk
  • Constructief bestuur
  • Omgevingswet