HomeFractieB.J. (Bert) van Vreeswijk

B.J. (Bert) van Vreeswijk

Heemraad / lid algemeen bestuur

B.J. (Bert) van Vreeswijk
B.J. (Bert) van Vreeswijk Heemraad / lid algemeen bestuur bvanvreeswijk@vallei-veluwe.nl

Portefeuilles
Financiën en Belastingen
Projecten Waterzuivering
Speerpunt: Circulaire economie
Unie Commissie Waterketen en Emissies (CWE) en Unie Commissie Belastingen, Communicatie en Financiën (CBCF)
Vierde loco-dijkgraaf