HomeActueel beleid

Actueel beleid

Meer weten over het beleid van waterschap Vallei & Veluwe?

  • Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 beschrijft de ambities en doelen op het gebied van waterveiligheid, de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en samenwerking en innovatie.


Geen resultaten